Daňové služby

Oblast daňové problematiky je řešena v rámci společností především jako průběžné konzultace v rámci celoroční péče o klienta… více

Účetní služby

Zde nabízíme kompletní zpracování Vaší účetní agendy. Klient tak získává jistotu řádně a bezchybně vedeného účetnictví… více

O společnosti

Společnost IMPOSTA s.r.o. vznikla na počátku roku 2011. Sídlo společnosti se nachází v Brně… více

Daňové služby

Oblast daňové problematiky je řešena v rámci společností především jako průběžné konzultace v rámci celoroční péče o klienta.

Systematická poradenská činnost a řešení komplexních daňových problémů obvykle umožňují i maximální využití znalostí prostředí a ekonomických procesů zákazníka. Veškeré daňové problémy jsou řešeny vždy včetně navazujících účetních (popř. i právních) aspektů.

Náš servis mimo jiné zahrnuje:

 • zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob,
 • zajištění odkladu termínů podání přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě,
 • řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek, ve spolupráci s pověřenými pracovišti zatříďování majetku do odpisových skupin včetně stanovení pořizovacích cen jednotlivých částí majetku
 • detailní analýzy daňových rizik
 • řešení daňové optimalizace
Zavřít

Účetní služby

Zde nabízíme kompletní zpracování Vaší účetní agendy. Klient tak získává jistotu řádně a bezchybně vedeného účetnictví s přihlédnutím na všechny legislativní změny, urychlení zpracování daňových přiznání a minimalizuje tak svá rizika.

 • účetní agenda je vedena vysoce kvalifikovanými profesionály
 • pracovník odpovědný za vedení účetnictví konzultuje své postupy s našimi daňovými poradci
 • veškerá agenda je vedena s přihlédnutím k minimalizaci rizik vyplývajících z možných nejednoznačností ve výkladech účetních a daňových zákonů
 • okamžitě při zpracování agendy je kontrolována věcná i formální správnost dokladů, oprávněnost výdajů a další skutečnosti
 • zpracování probíhá v sídle naší společnosti
 • zajistíme jednání s úřady - ať již s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami
 • klient je průběžně informován o výsledcích svého hospodaření, problémech které je nutno neodkladně řešit
 • zajistíme sledování výkonů středisek, konsolidovanou závěrku a další služby
 • sledování daňových kalendářů a podklady pro placení daní (DPH, spotřební daň, silniční daň,..)

Zpracujeme pro vás:

 • návrh struktury účetní osnovy, metody účtování, ocenění zásob, upozornění na potřebné vnitropodnikové směrnice
 • vystavené a přijaté faktury v Kč i cizích měnách, JCD
 • bankovní výpisy
 • pokladní doklady
 • evidence majetku, výpočet a zaúčtování odpisů
 • skladovou evidenci podle podkladů dodaných klientem
 • mzdovou agendu včetně přihlášek a odhlášek
 • účetní závěrku, zpracování výkazů
 • účetní poradenství, konzultace
Zavřít

O společnosti

Společnost IMPOSTA s.r.o. vznikla na počátku roku 2011. Sídlo společnosti se nachází v Brně na ulici Hlinky 505/118.

V současné době má společnost tři zaměstnance. Naše společnost pracuje pro řadu významných výrobních a obchodních společností a s využitím moderních technologií poskytujeme kvalitní služby klientům po celé České republice.

Za svou činnost poskytujeme veškeré záruky včetně finančního krytí případných škod vzniklých naší činností. Mezi hlavní obor naší činnosti patří kompletní vedení účetních, daňových a mzdových agend firem.

Zavřít

Náš tým odborníků je tu pro Vás

Marcela Fillová – účetní

email: fillova@imposta.cz
mobil: +420 777 790 575

RNDr. Pavla Hřibová – daňový poradce

email: hribova@imposta.cz
mobil: +420 777 790 584

Zavřít